vi

Tầm nhìn

Kết nối thế giới với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

mi

Sứ mệnh

Tạo giá trị cho khách hàng: Nền tảng Builda cho nhân viên; Đóng góp giá trị cho xã hội.

va

Giá trị

Tinh thần đồng đội

Thật thà

Tiến bộ với thời đại

Hướng về con người