EBI được thành lập vào năm 2010, và chúng tôi là nhà cung cấp bao bì nhôm hàng đầu tại Trung Quốc.

fbf

Năng lực

Bao bì & Dịch vụ Thực phẩm & Đồ uống

Bao bì & Dịch vụ Gia dụng

Nước hoa và Bao bì & Dịch vụ

fb

Giải pháp đóng gói

In ấn và thiết kế bao bì

Nghiên cứu và Phát triển vật liệu và quy trình mới

Cung cấp lon và các bộ phận, cũng như dịch vụ chiết rót với hơn 100 nhà cung cấp

Hơn 20+ chuyên gia tư vấn sản phẩm chuyên nghiệp

Cung cấp 3rd kiểm tra đảng; Vận chuyển hậu cần và dịch vụ sau bán hàng

fbft

Sự bền vững

Chiến lược phát triển bền vững

 Giảm lãng phí từ quá trình sản xuất sản phẩm

 Tăng nhu cầu bền vững

 Những người ủng hộ các mô hình kinh doanh sáng tạo

 Giá trị bền vững trong EBI

fgh